AIZVĒRT

/

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

SKATĪT

Pašlaik šī vietne pieder un to pārvalda LETVIY Corporation. Letviy Corporation visā vietnē armani.com šo vietni, tostarp visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas pieejami šajā vietnē, piedāvā jums, lietotājam, ar nosacījumu, ka jūs piekrītat visiem šeit minētajiem noteikumiem, nosacījumiem, politikām un paziņojumiem.

Apmeklējot mūsu vietni un/vai iegādājoties no mums, jūs piedalāties mūsu "Pakalpojumā" un piekrītat ievērot šādus noteikumus un nosacījumus ("NOTEIKUMI", "Noteikumi"), tostarp jebkurus papildu noteikumus un nosacījumus, kas norādīti šeit un/vai pieejami, izmantojot hipersaiti. Šie NOTEIKUMI attiecas uz visiem Vietnes lietotājiem, tostarp, bet ne tikai, lietotājiem, kas ir pārlūki, pārdevēji, klienti, pārdevēji un/vai satura autori.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos NOTEIKUMUS, pirms piekļūšanas mūsu Vietnei vai tās lietošanas. Piekļūstot vai izmantojot jebkuru Vietnes daļu, jūs piekrītat ievērot šos NOTEIKUMUS. Ja jūs nepiekrītat visiem šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem, jūs nedrīkstat piekļūt Vietnei vai izmantot Pakalpojumus. Ja šie Noteikumi tiek uzskatīti par piedāvājumu, to pieņemšana ir nepārprotami ierobežota ar šiem Noteikumiem.

Uz visām jaunajām funkcijām vai rīkiem, kas pievienoti pašreizējam veikalam, arī attiecas lietošanas noteikumi. Jebkurā laikā šajā lapā varat apskatīt Noteikumu un nosacījumu jaunāko versiju. Mēs paturam tiesības atjaunināt, grozīt vai aizstāt jebkuru šo Noteikumu daļu, publicējot atjauninājumus un/vai izmaiņas mūsu Vietnē. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt, vai šajā lapā nav veiktas izmaiņas. Turpmāka Vietnes lietošana vai piekļuve tai pēc izmaiņu publicēšanas nozīmē, ka jūs piekrītat šīm izmaiņām.

1. SADAĻA - TIEŠSAISTES VEIKALA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Pieņemot šos NOTEIKUMUS, jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz pilngadību valstī, kurā dzīvojat, vai ka esat sasniedzis pilngadību valstī, kurā dzīvojat, un piekrītat, ka šo Vietni var izmantot nepilngadīga apgādājamā persona.
Jūs nedrīkstat izmantot mūsu Produktus jebkādiem nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem, un Pakalpojuma izmantošana nedrīkst pārkāpt jūsu jurisdikcijā spēkā esošos likumus (tostarp, bet ne tikai, autortiesību likumus).
Jūs nedrīkstat pārraidīt tārpus, vīrusus vai citus destruktīvus kodus.
Jebkuru Noteikumu neievērošanas vai pārkāpšanas gadījumā Pakalpojums tiks nekavējoties pārtraukts.

2. IEDAĻA - VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ atteikties sniegt Pakalpojumus jebkurai personai.
Jūs atzīstat, ka jūsu Saturs (izņemot kredītkartes informāciju) var tikt pārsūtīts nešifrētā veidā un var ietvert (a) pārsūtīšanu dažādos tīklos un (b) modifikācijas, lai pielāgotos tīkla vai ierīces integrācijas tehniskajām prasībām. Kredītkaršu datus, pārsūtot pa tīkliem, vienmēr šifrē.
Jūs piekrītat neatveidot, nedublēt, nekopēt, nepārdot, tālākpārdot vai neizmantot nevienu Pakalpojuma daļu, Pakalpojuma izmantošanu vai piekļuvi Pakalpojumam, vai jebkuru Vietnes kontaktu, ar kura starpniecību tiek sniegts Pakalpojums, bez mūsu skaidras rakstiskas atļaujas. .
Šajā Līgumā izmantotie virsraksti ir izmantoti tikai ērtības labad, un to mērķis nav ierobežot vai jebkādā veidā ietekmēt šos Noteikumus.

3. IEDAĻA - INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE, PILNĪGUMS UN SAVLAICĪGUMS

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, ja šajā vietnē sniegtā informācija nav precīza, pilnīga vai atjaunināta. Šajā tīmekļa vietnē iekļautais materiāls ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, un to nevajadzētu izmantot kā vienīgo pamatu lēmumu pieņemšanai, neapspriežoties ar primārajiem, precīzākiem, pilnīgākiem vai jaunākajiem informācijas avotiem. Jūs varat paļauties uz šajā tīmekļa vietnē pieejamo materiālu uz savu risku.
Šajā tīmekļa vietnē var būt ietverta vēsturiska informācija. Vēsturiskā informācija nav obligāti aktuāla, un tā ir sniegta tikai informatīvā nolūkā. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šīs vietnes saturu, taču mums nav pienākuma atjaunināt informāciju savā vietnē. Jūs piekrītat, ka tikai jūs esat atbildīgs par mūsu vietnes izmaiņu uzraudzību.

4. SADAĻA - PAKALPOJUMU UN CENU IZMAIŅAS

Mūsu produktu cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārtraukt Pakalpojumu (vai jebkuru tā daļu vai saturu).
Mēs neuzņemsimies atbildību pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkādām izmaiņām, cenu izmaiņām, Pakalpojuma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu.

5. DAĻA - PRODUKTI VAI PAKALPOJUMI (ja piemērojams)

Daži produkti vai pakalpojumi var būt pieejami tikai tīmekļa vietnē. Šo produktu vai pakalpojumu daudzums var būt ierobežots, un tos var atgriezt vai apmainīt tikai saskaņā ar mūsu atgriešanas noteikumiem.
Mēs esam pielikuši visas pūles, lai mūsu izstrādājumu krāsas un attēli veikalā būtu attēloti pēc iespējas precīzāk. Mēs nevaram garantēt, ka jebkura krāsa datora monitorā tiks attēlota precīzi.
Mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākuma ierobežot mūsu produktu vai pakalpojumu pārdošanu jebkurai personai, ģeogrāfiskajam reģionam vai jurisdikcijai. Mēs varam izmantot šīs tiesības, izskatot katru gadījumu atsevišķi. Mēs paturam tiesības ierobežot piedāvāto produktu vai pakalpojumu apjomu. Mēs varam jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem mainīt produktu aprakstus vai cenas. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt jebkura produkta pārdošanu. Jebkurš jebkuras preces vai pakalpojuma piedāvājums šajā vietnē ir spēkā neesošs, ja tas ir aizliegts.
Mēs negarantējam, ka produktu, pakalpojumu, informācijas vai citu materiālu, kurus iegādājaties vai saņemat, kvalitāte atbildīs jūsu gaidītajam vai ka pakalpojuma defekti tiks novērsti.

6. DAĻA - RĒĶINU UN RĒĶINU INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Mēs paturam tiesības noraidīt jebkuru jūsu pasūtījumu. Mēs pēc saviem ieskatiem varam ierobežot vai atcelt iegādāto daudzumu vienai personai, mājsaimniecībai vai pasūtījumam. Šie ierobežojumi var attiekties uz pasūtījumiem, kas veikti, izmantojot vienu un to pašu lietotāja kontu, vienu un to pašu kredītkarti un/vai pasūtījumus ar vienu un to pašu norēķinu un/vai piegādes adresi. Ja mēs mainīsim vai atcelsim jūsu pasūtījumu, mēs centīsimies jums paziņot uz e-pasta adresi un/vai norēķinu adresi/telefona numuru, ko jūs norādījāt, kad veicāt pasūtījumu. Mēs paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pasūtījumus, kurus, pēc mūsu ieskatiem, šķiet, ir veikuši tirgotāji, tālākpārdevēji vai izplatītāji.

Jūs piekrītat sniegt aktuālu, pilnīgu un precīzu pirkumu un rēķinu informāciju par visiem mūsu veikalā veiktajiem pirkumiem. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt savu kontu un citu informāciju, tostarp e-pasta adresi un kredītkartes numuru un derīguma termiņu, lai mēs varētu apstrādāt darījumus un vajadzības gadījumā ar jums sazināties.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet mūsu Atmaksāšanas politiku.

7. IEDAĻA - FAKULTATĪVIE INSTRUMENTI

Mēs varam nodrošināt jums piekļuvi trešo pušu rīkiem, kurus mēs nekontrolējam, neuzraugām un neiesaistām.
Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs nodrošinām piekļuvi šiem rīkiem "tādi, kādi tie ir" un "tādi, kādi tie ir pieejami", bez jebkādām garantijām, apliecinājumiem vai nosacījumiem un bez jebkāda apstiprinājuma. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par trešo personu atlases rīku izmantošanu vai saistībā ar to.
Jebkurš šajā tīmekļa vietnē pieejamo papildu rīku lietojums ir jūsu pašu risks un izvēle, un jums jāpārliecinās, ka esat iepazinies un piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem attiecīgie trešo pušu pakalpojumu sniedzēji nodrošina šos rīkus.
Mēs varam arī piedāvāt jaunus pakalpojumus un/vai funkcijas, izmantojot Vietni nākotnē (tostarp jaunu rīku un resursu izlaišanu). Uz šādām jaunām funkcijām un/vai pakalpojumiem arī attieksies šie NOTEIKUMI.

8. IEDAĻA - TREŠO PERSONU SAITES

Dažs saturs, produkti un pakalpojumi, kas pieejami mūsu Pakalpojumā, var saturēt trešo pušu materiālus.
Trešo personu saites šajā Vietnē var novirzīt jūs uz trešo personu vietnēm, kas nav saistītas ar mums. Mēs neesam atbildīgi par satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs negarantējam un neesam atbildīgi par trešo personu materiāliem vai vietnēm, vai citiem trešo personu materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem.
Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu saistībā ar preču, pakalpojumu, resursu, satura vai citu darījumu, kas veikti saistībā ar trešo personu vietnēm, iegādi vai izmantošanu. Pirms darījuma veikšanas uzmanīgi izlasiet trešās puses noteikumus un praksi un pārliecinieties, ka tos saprotat. Sūdzības, pretenzijas, bažas vai jautājumi par Trešās puses Produktiem jāadresē Trešajai pusei.

9. IEDAĻA - JŪSU KOMENTĀRI, ATSAUKSMES UN CITI NOVĒROJUMI

Ja pēc mūsu pieprasījuma iesniedzat noteiktus materiālus (piemēram, konkursa darbus) vai bez mūsu pieprasījuma iesniedzat radošas idejas, ieteikumus, priekšlikumus, plānus vai citus materiālus tiešsaistē, pa e-pastu, pa pastu vai citādi (kopā saukti "Komentāri"), jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā un bez ierobežojumiem varam rediģēt, kopēt, publicēt, izplatīt, tulkot un citādi izmantot visus jūsu iesniegtos Komentārus. Mums nav un nebūs pienākuma (1) saglabāt Komentāru konfidencialitāti, (2) atlīdzināt jums par Komentāriem vai (3) atbildēt uz Komentāriem.
Mēs varam pēc saviem ieskatiem uzraudzīt, rediģēt vai dzēst saturu, kas ir nelikumīgs, aizskarošs, draudošs, aizskarošs, apmelojošs, pornogrāfisks, nepieklājīgs vai citādi nevēlams, vai kas pārkāpj kādas puses intelektuālo īpašumu vai šos Noteikumus, taču mums nav pienākuma to darīt. .
Jūs piekrītat, ka jūsu Komentāri nepārkāps nevienas trešās personas tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmes, privātuma, personiskās vai citas personiskās vai īpašumtiesības. Jūs arī piekrītat, ka jūsu komentāri nesaturēs nekādus aizskarošus vai nelikumīgus, aizskarošus vai nepieklājīgus materiālus vai datorvīrusus vai citu ļaunprātīgu programmatūru, kas jebkādā veidā var ietekmēt Pakalpojuma vai jebkuras saistītas vietnes darbību. Jūs nedrīkstat izmantot viltotu e-pasta adresi, uzdoties par kādu citu personu vai maldināt mūs vai jebkuru trešo personu par komentāra izcelsmi. Jūs pats esat atbildīgs par visiem saviem komentāriem un to pareizību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jūsu vai jebkuras trešās personas iesniegtajiem komentāriem.

10. IEDAĻA - PERSONAS DATI

Uz jūsu personiskās informācijas sniegšanu, izmantojot Veikalu, attiecas mūsu konfidencialitātes politika.

11. IEDAĻA - KĻŪDAS, NEPRECIZITĀTES UN IZLAIDUMI

Laiku pa laikam mūsu Vietnē vai Pakalpojumā var parādīties informācija, kurā ir drukas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumi, kas var attiekties uz produktu aprakstiem, cenām, akcijām, piedāvājumiem, produktu piegādes izmaksām, piegādes laiku un pieejamību. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju vai atcelt pasūtījumus jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma (tostarp pēc tam, kad esat veicis pasūtījumu), ja informācija Pakalpojumā vai saistītajā vietnē ir neprecīza.
Mēs neuzņemamies saistības atjaunināt, labot vai precizēt jebkādu Pakalpojumā vai jebkurā saistītajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju, tostarp informāciju par cenām, ja vien to nepieprasa likums. Neviens Pakalpojumā vai jebkurā saistītajā vietnē izmantotais konkrēts atjaunināšanas vai atsvaidzināšanas datums nenozīmē, ka visa Pakalpojumā vai jebkurā saistītajā vietnē sniegtā informācija ir mainīta vai atjaunināta.

12. IEDAĻA - AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

Papildus citiem lietošanas noteikumos noteiktajiem aizliegumiem jūs nedrīkstat izmantot Vietni vai tās Saturu: (a) jebkādiem nelikumīgiem mērķiem; (b) kūdīt vai mudināt citus veikt vai piedalīties jebkādās nelikumīgās darbībās; (c) pārkāpt vietējos, Apvienotās Karalistes vai starptautiskos likumus, noteikumus, normatīvos aktus vai rīkojumus; vai (d) pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesības; (e) uzmācīgi uzmācas, aizskar, apvaino, aizskar, kaitē, nomelno, apmelo, diskreditē, iebiedē vai diskriminē dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, etniskās piederības, rases, vecuma, tautības vai invaliditātes dēļ; f) sniedz nepatiesu vai maldinošu informāciju; (g) pārraidīt vai augšupielādēt vīrusus vai citus ļaunprātīgus kodus, kas tiks vai varētu tikt izmantoti jebkādā veidā, kas ietekmē Pakalpojuma vai jebkuras saistītas vietnes, citu vietņu vai interneta funkcionalitāti vai darbību; (h) vākt vai izsekot citu personu personisko informāciju; (i) surogātpasta sūtīšanai, makšķerēšanai, zvejošanai, lauksaimniecībai, pārveidošanai, pārlūkošanai, pārlūkošanai vai nolasīšanai; (j) jebkādiem nepieklājīgiem vai amorāliem mērķiem; vai (k) lai traucētu vai apietu Pakalpojuma vai jebkuras Saistītās vietnes, citas vietnes vai internetu drošības funkcijas. Mēs paturam tiesības pārtraukt Pakalpojuma vai jebkuras Saistītās vietnes lietošanu, ja pārkāpjat kādu no aizliegtajiem izmantošanas veidiem; vai (k) ja traucējat vai apejat Pakalpojuma vai jebkuras Saistītās vietnes, citu vietņu vai interneta drošības funkcijas. Mēs paturam tiesības pārtraukt Pakalpojuma vai jebkuras Saistītās vietnes lietošanu, ja pārkāpjat kādu no aizliegtajiem lietošanas veidiem; vai (k) traucējat vai apejat Pakalpojuma vai jebkuras Saistītās vietnes, citu vietņu vai interneta drošības funkcijas. Mēs paturam tiesības pārtraukt Pakalpojuma vai jebkuras Saistītās vietnes lietošanu, ja tiek pārkāpts kāds no aizliegtajiem izmantošanas veidiem.

13. IEDAĻA - ATTEIKŠANĀS NO GARANTIJĀM; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Mēs negarantējam, nepārstāvam un negarantējam, ka mūsu Pakalpojumu izmantošana būs nepārtraukta, savlaicīga, droša un bez kļūdām.
Mēs negarantējam, ka rezultāti, ko varat iegūt, izmantojot Pakalpojumu, būs precīzi vai uzticami.
Jūs piekrītat, ka mēs laiku pa laikam varam jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma noņemt Pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai izbeigt tā darbību.
Jūs skaidri piekrītat, ka Pakalpojumu izmantojat vai neizmantojat uz savu risku. Pakalpojums un visi produkti un pakalpojumi, kas jums ir pieejami, izmantojot Pakalpojumu, tiek (ja vien mēs to skaidri nenorādām) nodrošināti "tādi, kādi tie ir" un "tādi, kādi tie ir pieejami" jūsu lietošanai, bez jebkādiem tiešiem vai netiešiem apliecinājumiem, garantijām vai nosacījumiem, tostarp jebkādām netiešām garantijām vai nosacījumiem par komerciālu izmantojamību, kvalitāti, piemērotību konkrētam mērķim, ilgmūžību, īpašumtiesībām un tiesību neierobežošanu.
nosūtīti vai citādi padarīti pieejami, izmantojot Pakalpojumu, pat ja esat informēts par šādas nosūtīšanas iespēju. Tā kā dažās valstīs vai jurisdikcijās nav atļauts izslēgt vai ierobežot atbildību par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šādās valstīs vai jurisdikcijās mūsu atbildība tiks ierobežota līdz likumā atļautajam maksimālajam apjomam.

14. IEDAĻA ATBILDĪBA

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un pasargāt mūs un mūsu vecākus, meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus, partnerus, vadītājus, direktorus, aģentus, darbuzņēmējus, licencētājus, pakalpojumu sniedzējus, apakšuzņēmējus, piegādātājus, stažierus un darbiniekus no jebkādām prasībām vai prasījumiem, tostarp pamatotām advokāta atlīdzības izmaksām, ko izvirzījusi jebkura trešā persona saistībā ar vai sakarā ar šo Noteikumu vai tajos iekļauto dokumentu pārkāpumiem vai jebkuras trešās personas likuma vai tiesību pārkāpumu.

15. IEDAĻA - ATDALĀMĪBA

Ja kāds šo NOTEIKUMU noteikums tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds noteikums tomēr ir izpildāms, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, un neizpildāmā daļa tiek uzskatīta par atdalītu no šiem NOTEIKUMIEM, un šāda konstatācija neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

NODAĻA IZBEIGŠANA

Pušu saistības un pienākumi, kas noslēgti pirms termiņa beigu datuma, visos nolūkos paliek spēkā arī pēc šā nolīguma izbeigšanas.
Šie NOTEIKUMI paliek spēkā arī pēc Līguma izbeigšanas no jūsu vai mūsu puses. Jūs jebkurā laikā varat atcelt šos NOTEIKUMUS, paziņojot mums, ka vairs nevēlaties izmantot mūsu pakalpojumus, vai pārtraucot izmantot mūsu vietni.
Ja pēc mūsu ieskatiem jūs neievērojat vai mums ir aizdomas, ka neievērojat kādu šo NOTEIKUMU noteikumu vai nosacījumu, mēs varam jebkurā laikā izbeigt šo Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, un jūs joprojām būsiet atbildīgs par visām summām līdz Līguma izbeigšanas dienai (ieskaitot); un/vai attiecīgi mēs varam liegt jums piekļuvi mūsu Pakalpojumiem (vai jebkurai to daļai).

17. SADAĻA - VISS LĪGUMS

Mūsu nespēja izmantot vai izpildīt jebkuras šo Noteikumu tiesības vai noteikumus nav uzskatāma par atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem.
Šie NOTEIKUMI un jebkuri darbības noteikumi un politikas, ko mēs publicējam šajā Vietnē vai saistībā ar Pakalpojumu, veido visu vienošanos un vienošanos starp jums un mums un reglamentē Pakalpojuma izmantošanu, aizstājot visus iepriekšējos vai līdzšinējos mutiskos vai rakstiskos nolīgumus, paziņojumus un priekšlikumus starp jums un mums (tostarp, bet ne tikai, jebkuras iepriekšējās Noteikumu versijas).
Jebkuras neskaidrības šo Noteikumu interpretācijā netiek interpretētas pret to pusi, kas tos ir izstrādājusi.
18. IEDAĻA - PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

Šos NOTEIKUMUS un visus atsevišķos līgumus, saskaņā ar kuriem mēs jums sniedzam pakalpojumus, reglamentē un interpretē saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem.

19. SADAĻA - NOTEIKUMU IZMAIŅAS

Jebkurā laikā šajā lapā varat apskatīt noteikumu un nosacījumu jaunāko versiju.
Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atjaunināt, grozīt vai aizstāt jebkuru šo Noteikumu un nosacījumu daļu, publicējot atjauninājumus un izmaiņas mūsu Vietnē. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt mūsu vietni, lai uzzinātu par izmaiņām. Turpmāka mūsu Vietnes vai Pakalpojuma lietošana vai piekļuve tai pēc jebkādu šo Noteikumu izmaiņu publicēšanas nozīmē, ka jūs piekrītat šīm izmaiņām.

20. IEDAĻA - KONTAKTINFORMĀCIJA

Jautājumi par Noteikumiem jānosūta mums uz cs3@7bess.com.

No klientiem tiks iekasēta vienreizēja maksa par piegādi (ieskaitot atgriešanu); par produktu atgriešanu no patērētājiem tiks iekasēta pilnīga maksa bez atpirkšanas maksas.